Povijest objekata kluba

Objavljeno u NK Kašina

Klub za svoju nogometnu djelatnost koristi objekte u Kašini na dvije lokacije koje su međusobno udaljene 150 m i to igralište uz osnovnu školu i klubske prostorije u društvenom domu, a koji objekti ne udovoljavaju propozicijama natjecanja.

Prostorije kluba u društvenom domu u Kašini su adaptirane sa sportsku (nogometnu) djelatnost u vrijeme osnivanja kluba. Kasnije su preuređivane 1984 god koji sadržaj je zadržan do danas. Prostorije ne udovoljavaju propozicijama natjecanja, jer ih nema dovoljno i premalih su dimemzija, a zbog velike udaljenosti od igrališta nije moguće postaviti koridor jer bi on prolazio kroz javni prostor (nogostup). Radi udaljenosti i broja svačionica pronađeno je rješenje u postavljanju 4 stambena kontejnera uz igralište.


Nogometno igralište je dimenzija 95x57 m, koje dimenzije ne zadovoljavaju propozicije u natjecanju u ligama ZNS, jer igralište treba biti dimenzija min. 98x62 m za 2.ZNL, a preporuča se 100x60 m. Igralište nema mogućnosti proširenja. Zbog problema dimenzija igrališta, klubu je onemogućeno daljnje napredovanje. Klub sada nastupa u 2.ZNL s posebnom suglasnošću drugih klubova.

Postojeće igralište u vrijeme osnutka kluba 1974 god, bila je obična livada. Radnim akcijama  livada je  poravnata te su postavljeni golovi i ograda oko terena za igru. Tada je dimenzija igrališta bila 90x51 m.  Nakon univerzijade 1987 god i godinu kasnije uz pomoć sredstava za univerzijadu i radnim akcijama, prošireno je igralište na dimenzije 95x 55 m i postavljena tri uzdužna kanala drenaže, izgrađene su stepenice za gledatelje te postavljena visoka ograda oko igrališta. Navedno proširenje na današnje dimenzije 95x57 m izvršeno je radnim akcijama 1995 god. Iste godine izrađena je nova puna ograda za gledatelje. Godine 1977 postavljena je rasvjeta na igralištu, a 2002 god rekonstruirana je drenaža na igralištu.

Problem dimenzija igrališta pojavio se 1988 god, kada su promijenjene propozicije za natjecanje. Tada smo  u natjecanju sa seniorskom ekipom nastupali u 1.ZNL, a dimenzije igrališta su trebale biti 100x64 m, koje nismo imali.
Da bi riješili problem igrališta, još 1998 god, podnijeli smo zahtjev za izgradnjom novog igrališta u nadležnim gradskim uredima i Vijeću gradske četvrti Sesvete. Zahtjev smo ponovili 2001, 2003, 2006, 2010, 2013 god. Uz naš zahtjev priložili smo idejnu tehničku dokumentaciju. Tada smo u Gradu Zagrebu prihvaćeni načelno i ništa nije pokrenuto od strane grada. U svakom zahtjevu imali smo suglasnost  Vijeća gradske četvrti Sesvete.

Novo igralište s propisanim dimenzijama nismo dobili, ali za poboljšanje uvjeta rada grad Zagreb je krajem 2015 god odobrio sredstva za rekonstrukciju igrališta i postavljanje umjetne trave. Igralište je rekonstruirano i otvoreno za uporabu 15.12.2016 god.
Ovom rekonstrukcijom riješeno je pitanje kvalitete igrališta i znatno poboljšani uvjeti za rad, pri čemu nismo više ovisni o vremenskim uvjetima i niti ograničeni u velikom broju korištenja igrališta za trening i utakmice.

Sve navedene gradnje i adaptacije te drugi manji zahvati radi poboljšanja uvjeta za rad i održanja objekata u uporabivom stanju, vršene su skromnim sredstvima kluba i uz značajnu pomoć donatora i grada Zagreba.

Važno je napomenuti da ovom rekonstrukcijom nije riješeno pitanje dimenzija igrališta kao i pitanje pratećih klubskih prostorija koje bi udovoljavale propozicijama za natjecanje. Stoga je nužno graditi novi nogometni objekt na prihvatljivoj lokaciji koji će sadržavati nogomerno igralište, pomoćno igralište, gledalište, prateći objek (klubske prostorije), parkiralište, pristupni put i druge potrebne sadržaje.
Ovom prilikom treba napomenuti da u mjestu Kašina i okolici gdje stanuje  7000 do 8000 stanovnika, te i iz tog naslova postoji realna potreba za izgradnjom nogometnog objekta s potrebnim sadržajima.